امضای تفاهم‌نامه همکاری برای حمایت از تولید داخل و توسعه اشتغال

به منظور گسترش همکاری‌ و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک در راستای حمایت از تولید داخل، توسعه اشتغال و رفع فقر، تفاهم‌نامه همکاری بین هفت دستگاه و سازمان دولتی به امضا رسید.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شده است.

در این تفاهم‌نامه همکاری که در نشست مشترکی به امضای علی آقامحمدی جانشین وزیر کشور و رئیس ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور، سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رسولیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور رسید؛ ثبت نام، ساماندهی، برگزاری آزمون، آموزش و مهارت آموزی و هدایت افراد جویای کار ساکن در محلات هدف به مراکز و واحدها و همچنین راه اندازی یا توسعه کسب و کارهای خرد محله‌ای با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور مورد توافق قرار گرفته است.

به منظور گسترش همکاری‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک در راستای حمایت از تولید داخل، توسعه اشتغال و رفع فقر، تفاهم‌نامه همکاری چند جانبه‌ای بین وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء و منعقد شد.

ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور محلات کم برخوردار کشور در این تفاهم نامه ضمن ارسال اطلاعات ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور به سایر طرفین تفاهم‌نامه متعهد شده است نسبت به شناسایی کسب و کارهای اولویت‌دار و مسأله‌محور محله‌ای، شناسایی و معرفی متقاضیان جویای کار، سوابق و مشخصات مهارتی و علائق کاری آنها در محله‌های هدف، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری لازم برای توسعه کسب و کارهای محله‌ای، همکاری در تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمات رسان، به‌کارگیری تمامی ساختارهای محلی (خانه محلات) برای افزایش مشارکت عمومی، همکاری به منظور ساماندهی گروه‌های محلی به منظور ایجاد تعاونی‌های تخصصی، هماهنگی با شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرهای کشور، به‌کارگیری سامانه توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات (توت) برای همکاری در ثبت نام و ساماندهی افراد جویای کار و مورد نیاز صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آموزشی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور و همکاری در جهت تدوین استاندارد، آموزش مهارت، پژوهش، تولید استاندارد آموزشی و ارزشیابی افراد جویای کار اقدام کند.

همکاری در تهیه اطلس میزان نیازهای شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، تدوین استاندارد آموزش مهارت برای افراد جویای کار، اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و حمایت‌ها از واحدهای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به منظور توسعه اشتغالزایی و رفع موانع تولید و به‌کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده و توسعه کسب و کارهای خرد محله‌ای، فناور و دانش‌بنیان نیز از تعهدات معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهم‌نامه است.

همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تعهد کرده است در راستای شناسایی و ساماندهی نیروی کار مورد نیاز و تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تدوین استاندارد آموزش مهارت برای افراد جویای کار، اعطای مشوق‌ها و حمایت از واحدهای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به منظور توسعه اشتغالزایی و به‌کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در توسعه کسب و کارهای محله‌ای و صدور مجوز و راه اندازی شهرک‌های صنعتی تخصصی با طرفین تفاهم‌نامه همکاری کند.

ثبت‌نام متقاضیان جویای کار با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور از طریق سامانه جست‌وجوی شغلی و همچنین ثبت نام نیروی کار مورد نیاز صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، همکاری در جهت تدوین استاندارد آموزش مهارت، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و ارتقای توانمندی‌های مهارتی و حرفه‌ای افراد جویای کار، همکاری در تهیه اطلس میزان نیازهای شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و حمایت‌ها از واحدهای صنایع کوچک به منظور توسعه اشتغالزایی و به‌کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده و توسعه کسب و کارهای خرد محله‌ای، فناور و دانش‌بنیان با اولویت مهارت آموختگان، ایجاد کسب و کارهای محله‌ای در قالب مشاغل خانگی، تعاونی‌های توسعه محله‌ای، اصناف و… با کمک مراکز مشاوره کارآفرینی، هدایت شغلی کارجویان معرفی شده از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها و پیگیری و تأمین منابع مورد نیاز برای انجام پژوهش‌های کاربردی، از تعهدات معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهم‌نامه است.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این تفاهم نامه همکاری متعهد شده است نسبت به آموزش مهارت، تولید استاندارد آموزشی و ارزشیابی افراد جویای کار، تدوین استاندارد آموزش مهارتی و حرفه‌ای افراد جویای کار بر اساس نتایج نیازسنجی شغلی انجام شده، همکاری در جهت تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، تحلیل داده‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها (تقاضا) و ستاد توانمند سازی محلات کمتر برخوردار (عرضه) و طراحی و تدوین و همچنین اصلاح استانداردهای شغلی بر مبنای آنها به منظور برنامه‌ریزی‌های آموزشی اقدام کند.

همزمان با امضای این تفاهم‌نامه، دبیرخانه‌ای در ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور محلات کم برخوردار کشور تشکیل و کارگروهی متشکل از نمایندگان این ستاد، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای راهبری تفاهم نامه و تهیه برنامه عملیاتی ایجاد می‌شود.

همکاری مشترک ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور محلات کم برخوردار کشور، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قالب این تفاهم‌نامه به مدت سه سال معتبر و در صورت توافق طرفین برای ادامه فعالیت، بازنگری، تصحیح یا تغییرات در مفاد آن، قابل تمدید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *